Kategorie pomocy


Parkowanie: Pytania i odpowiedzi

 • Przed skorzystaniem z usługi mobiParking, należy oznaczyć swój pojazd odpowiednim identyfikatorem. Jest on dostępny w formie naklejki samoprzylepnej, którą można otrzymać w biurach związanych ze Strefą płatnego parkowania w Twoim mieście. Naklejkę należy umieścić w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu, obok naklejki z numerem rejestracyjnym, od wewnątrz pojazdu.
  Jeżeli nie posiadasz identyfikatora, równie dobrze sprawdzi się zwykła kartka. Wystarczy napisać na niej hasło MOBIPARKING i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

 • Opłaty za parkowanie naliczane są zgodnie z Uchwałami oraz Regulaminami obowiązującymi w danym mieście, w którym funkcjonuje usługa mobiParking. 
  Szczegółową informację odnośnie stawek za parkowanie można sprawdzić w zakładce Strefy parkowania wpisując nazwę miasta.

  Dodatkowo przy korzystaniu z kanału SMS naliczane są opłaty za wysłanie każdej wiadomości na numer 82002. Każdy SMS podlega opłacie w wysokości 0,25 zł brutto.

 • Aby zakonczyć parkowanie w kanale SMS, należy wysłać wiadomość na numer 82002 w treści wpisując: K

  Jeśli posiadasz więcej niż jeden pojazd, do litery K należy dodać cyfrę odpowiadającą pozycji parkowanego pojazdu na liście dostępnych pojazdów Użytkownika SkyCash. Np. parkowanie drugiego pojazdu z listy Użytkownika, zakończymy wiadomością SMS o treści K2.

  W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zakończenia parkowania.

 • Należy wysłać SMS pod numer 82002 w treści wpisując: L

  W odpowiedzi zostanie przesłana lista numerów rejestracyjnych.

 • Aby dodać kolejny numer rejestracyjny do swojego konta Użytkownika, wyślij SMS zawierający w treści komendę aktywacyjną oraz numer rejestracji pojazdu. Numer rejestracyjny pojazdu musi być oddzielony spacją od komendy aktywacyjnej, tj. A[spacja]nr_rejestracyjny

  Przykład treści SMS: A PL00001

  Podany numer rejestracyjny zostanie dopisany jako kolejny do listy wcześniej zdefiniowanych numerów rejestracyjnych mogących korzystać z usługi mobiParking.

 • Należy wysłać wiadomość SMS pod numer 82002 w treści wpisując: U1

  W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje potwierdzenie usunięcia numeru rejestracyjnego.

 • Należy wysłać SMS pod numer 82002 w treści wpisując: U2 lub odpowiednio UX, gdzie X stanowi konkretny numer z listy aktywnych numerów rejestracyjnych (aby sprawdzić aktualną listę numerów rejestracyjnych należy wysłać SMS pod numer w treści wpisując: L).

  W odpowiedzi Użytkownik otrzymuje SMS potwierdzający usunięcie numer rejestracyjnego.

 • Należy wysłać SMS pod numer 82002 z komendą rozpoczynającą parkowanie, w treści podając trzy pierwsze litery nazwy miasta (w miastach Chełmno, Chorzów, Szczecin komenda składa się z 4 liter, a czwartą literę stanowi oznaczenie konkretnej strefy parkowania) oraz bezpośrednio po niej dodać liczbę określającą przyporządkowanie pojazdu zgodnie z listą aktywnych numerów rejestracyjnych (aby sprawdzić aktualną listę numerów rejestracyjnych należy wysłać SMS pod numer w treści wpisując: L).

  Przykład komend dla parkowania drugiego pojazdu z listy:
  dla Warszawy: WAR2
  dla Gdyni: GDY2
  W odpowiedzi przesyłany jest SMS potwierdzający rozpoczęcie parkowania.

 • Minimalny czas parkowania zależy od Uchwały Rady Miasta, w którym obowiązuje strefa płatnego parkowania.

 • Należy na numer 82002 wysłać SMS o treści: L. W odpowiedzi przesłana zostanie lista numerów rejestracyjnych. Jeśli któryś z pojazdów będzie parkowany, przy numerze będzie litera P, czas parkowania od/do oraz miasto, w którym wnoszona jest opłata.

 • W przypadku klientów biznesowych administrator usługi może sprawdzić stan dostępnych środków po zalogowaniu do aplikacji mobiParking na stronie internetowej.

  W przypadku klientów indywidualnych należy na numer 82002 wysłać komendę: SALDO W zwrotnym SMS zostanie przekazany aktualny stan dostępnych środków. Stan konta jest również podany w wiadomości SMS potwierdzającej zakończenie parkowania.

 • W takiej sytuacji zaloguj się do swojego konta na stronie www.skycash.com i wygeneruj raport potwierdzającyh wniesienie opłaty parkingowej. Przedmiotowy raport można wygenerować we własnym zakresie. W tym celu należy zalogować się do swojego konta na stronie www.skycash.com i przejść do zakładki “Historia transakcji”. W sekcji “RAPORT PARKOWAŃ” widocznej po prawej stronie, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu (bez spacji) oraz wybrać zakres dat do wygenerowania raportu. Po zaznaczeniu formatu w jakim Użytkownik chce otrzymać raport pozostaje tylko wcisnąć przycisk “Pobierz”, a raport po chwili będzie gotowy do wglądu. Raport wraz odwołaniem od otrzymanego wezwania do opłaty dodatkowej, należy skierować do wystawcy wezwania, mailowo lub osobiście.


 • Faktur za parkowanie w SPP nie wystawia się, niezależnie od metody płatności (bilet parkingowy, płatność SMS, kod IVR czy np. SkyCash mobiParking). Dotyczy to wszystkich stref płatnego parkowania w Polsce. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie SkyCash dla Firm. Użytkownik konta indywidualnego SkyCash, może wygenerować we własnym zakresie "Raport parkowań" będący potwierdzeniem uiszczenia opłaty przez aplikację SkyCash. Użytkownicy usługi SkyCash dla Firm, otrzymują automatycznie co miesiąc, notę księgową za wszystkie opłaty parkingowe uiszczone w ciężar konta firmowego.

  Za opłaty związane z parkowaniem, dla użytkowników kont prywatnych, wystawiamy na życzenie raport parkowań. Działa on na zasadzie biletów/paragonów pobieranych z parkometru. Przedmiotowy raport można wygenerować we własnym zakresie. W tym celu należy zalogować się do swojego konta na stronie www.skycash.com i przejść do zakładki “Historia transakcji”. W sekcji “RAPORT PARKOWAŃ” widocznej po prawej stronie, należy wpisać numer rejestracyjny pojazdu (bez spacji) oraz wybrać zakres dat do wygenerowania raportu. Po zaznaczeniu formatu w jakim Użytkownik chce otrzymać raport pozostaje tylko wcisnąć przycisk “Pobierz”, a raport po chwili będzie gotowy do wglądu i ewentualnego wydrukowania.
  Opłaty parkingowe uiszczane na terenach należących do miast są wolne od podatku VAT, to daniny publiczne które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

   

   

 • Parkowanie metodą start/stop, na zadeklarowaną kwotę lub określony czas jest przedstawione na krótkich filmikach na naszym kanale w serwisie Youtube
  Start/Stop
  Na zadeklarowaną kwotę
  Na określony czas

   

  W przypadku chęci zapłacenia za parkowanie pojazdu, Użytkownik sam decyduje z jakiego kanału komunikacji chce skorzystać. Ma do tego poniższe możliwości:

  - aplikacja mobilna

  - SMS

  - numery specjalne (kody USSD)

  - kody IVR

  W odpowiedzi zwrotnej Użytkownik otrzymuje potwierdzenie rozpoczęcia parkowania.

 • Wykaz miast w których skorzystasz z usługi mobiParking, znajdziesz w aplikacji oraz na stronie www.skycash.com

  Jeśli chcesz poznać szczegółowe informacje związane z Twoją Strefą Płatnego Parkowania, takie jak w jakich godzinach obowiązują opłaty, ile kosztuje parkowanie itd, skorzystaj z naszej wyszukiwarki.

 • Jeśli rejestrację konta indywidualnego masz już za sobą, pojazd do usługi mobiParking dodasz po zalogowaniu się do aplikacji SkyCash, wybierając przycisk „mobiParking” i dalej kolejny przycisk „Dodaj pojazd”. Zwróć uwagę na poprawność wpisywanej wartości numeru rejestracyjnego i opcjonalnej nazwy swojego pojazdu, aby uniknąć problemów podczas kontroli wnoszonej opłaty za pomocą usługi mobiParking.

  Aby otrzymać możliwość wnoszenia opłat za parkowanie pojazdu w ramach usługi SkyCash dla Firm, pojazd musi być dodany przez administratora konta firmowego. Pojazd dodany do usługi z poziomu aplikacji, będzie miał dostępną metodę płatności wyłącznie z konta indywidualnego.

 • W pierwszej kolejności zweryfikuj w ustawieniach systemu Android lub iOS, czy powiadomienia do aplikacji SkyCash są aktywne. Wejrzyj również w ogólne powiadomienia systemu operacyjnego zainstalowanego na Twoim urządzeniu. Jeśli powiadomienia są aktywne, zgłoś problem techniczny do Biura Obsługi Klienta SkyCash.