O bezpieczeństwie
Bezpieczeństwo w SkyCash
SkyCash zapewnienia prostotę i szybkość przelewów z zachowaniem standardów bezpieczeństwa na poziomie kart kredytowych i bankowości online. Potwierdza to przyznana przez Narodowy Bank Polski licencja Agenta Rozliczeniowego.

Certyfikat dostarczany jest przez firmę VeriSign – światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego. Transmisja danych odbywa się przy wykorzystaniu szyfrowanego połączenia HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure). Oznacza to, że każda komunikacja pomiędzy klientem i serwerem szyfrowana jest za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), co zapobiega przechwytywaniu i zmienianiu przesyłanych danych.

Bezpieczeństwo SkyCash:

 • pieniądze bezpieczniejsze niż w portfelu – utrata telefonu nie skutkuje utratą środków,
 • indywidualne hasło dostępu do systemu,
 • indywidualny, wybierany przez użytkownika kod PIN do potwierdzania transakcji,
 • 3-krotne użycie nieprawidłowego kodu PIN skutkuje zablokowaniem konta
 • przed dokonaniem płatności użytkownik jest w jasny sposób informowany o statusie odbiorcy osoby prywatnej, lub przedsiębiorcy, co redukuje do minimum ryzyko, tzw. ‘phishingu’,
 • komunikacja między telefonem i systemem bankowym zakodowana silnymi protokołami szyfrującymi,
 • automatyczne wykrywanie prób wykonania zbyt wielu operacji w krótkich odstępach czasu.
Technologia
Zaawansowane technologie skycash

SkyCash to niezależny od operatorów telekomunikacyjnych uniwersalny system płatności przez telefon komórkowy z dostępem do Internetu, umożliwiający przelewy pomiędzy użytkownikami oraz zakup towarów i usług z poziomu aplikacji zainstalowanej w komórce. Dzięki dedykowanym aplikacjom przygotowanym dla najpopularniejszych systemów operacyjnych, takich jak iPhone (iOS), Android, Windows Phone, Symbian, Java, Windows Mobile oraz BlackBerry, użytkownikiem SkyCash może być niemal każdy posiadacz telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. System umożliwia dokonywanie natychmiastowych przelewów na dowolny spośród 40 mln aktywnych numerów telefonów komórkowych w Polsce. Odbiorcy płatności nie muszą być nawet użytkownikami SkyCash. Wystarczy przelać środki na ich numer telefonu.

Wersja mobilna – przeznaczona jest dla użytkowników wszystkich telefonów komórkowych z dostępem do Internetu. Działa w każdej sieci GSM i na ponad 90 proc. aparatów, których używają obecnie Polacy. Nieustany rozwój SkyCash sprawia, że jest on jest dedykowany w szczególności użytkownikom smartfonów, którzy mogą w pełni korzystać ze wszystkich, stale rozszerzanych funkcjonalności systemu.

Wersja internetowa – każdy z użytkowników może również korzystać z podstawowych funkcjonalności SkyCash za pośrednictwem strony internetowej z systemem transakcyjnym, dostępnej z poziomu przeglądarki w komputerze.

Licencja NBP
Nadzór Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski wyraził w 2009 r. zgodę na prowadzenie przez SkyCash Poland S.A. systemu autoryzacji i rozliczeń płatności mobilnych SkyCash na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami w związku z art. 67 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Status Agenta Rozliczeniowego

SkyCash Poland S.A. dysponuje statusem Agenta Rozliczeniowego. W związku z czym spółka zobowiązana jest do spełnienia szeregu wymagań, które szczegółowo określa ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, między innymi:

 • aktualnego stanu rozliczeń pieniężnych
 • liczby akceptantów
 • wartości przeprowadzonych transakcji
 • zarejestrowanych prób przeprowadzenia i przeprowadzonych transakcji mających na celu naruszenie lub obejście przepisów prawa albo reguł uczciwego obrotu. użycie nieprawidłowego kodu PIN skutkuje zablokowaniem konta
Certyfikat PCI DSS
Posiadamy prestiżowy certyfikat

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) to światowy standard ustalony przez organizacje finansowe w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z ochroną danych osobowych.

Stworzony standard PCI DSS odpowiada na zapotrzebowanie organizacji zajmujących się rozliczaniem transakcji, a także ma na uwadze potrzebę umocnienia zaufania Klientów do realizowania płatności za pomocą sieci Internet. Zgodnie z wymogami organizacji płatniczych, wszystkie organizacje i firmy przechowujące, procesujące lub przesyłające dane posiadaczy kart płatniczych powinny spełniać rygorystyczne standardy bezpieczeństwa PCI DSS.

POIG 8.1
Projekt współfinansowany przez UE

Firma SkyCash Poland SA pragnie poinformować, że współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 / 2013 przy realizacji następującego projektu: Innowacyjny system płatności mobilnych SKYCASH Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Inwestujemy w waszą przyszłość.