Komendy SMS

Komendy SMS nie są dostępne w nowej wersji mobiParking

Wiadomości SMS należy wysyłać na numer 82002.

Uwaga:

Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 25 groszy brutto. Jest to kwota doliczona do rachunku za telefon. Aby usługa działała prawidłowo, należy odblokować u operatora usługę SMS Premium.

Komendy SMS nie są dostępne w nowej wersji usługi mobiParking.

Skrócona instrukcja obsługi komend SMS


Krok pierwszy
Wyślij pod numer 82002 SMS o treści "A XXXXXXX"
(A-spacja-nr rejestracyjny Twojego pojazdu),
np. "A WW12345"

Krok drugi
Dostaniesz zwrotnego SMSa z numerem portmonetki przypisanej do Twojego nr telefonu, na który możesz zasilić środki

Krok trzeci
Gdy chcesz opłacić parkowanie, wyślij SMS na nr 82002, o treści zawierającej odpowiedni kod, na przykładzie: XXX lub XXX1 lub XXX2, gdzie: XXX - oznacza pierwsze trzy litery miasta (pełna lista komend znajduje się tutaj).
1, 2, 3, itd. – oznacza numer kolejnego pojazdu na liście pojazdów dostępnych w aplikacji. Wysłanie komendy XXX bez cyfry po skrócie XXX oznacza rozpoczęcie parkowania pierwszego samochodu z listy. Wysłanie XXX2, XXX3, itd. powoduje zaparkowanie odpowiednio drugiego, trzeciego lub kolejnego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) na liście pojazdów w usłudze mobiParking

Krok czwarty
Gdy chcesz zakończyć parkowanie, wyślij SMS na nr 82002, o treści K lub K1 lub K2, gdzie:
K - oznacza komendę zakończenia parkowania
1,2,3 itd - oznacza numer kolejnego pojazdu na liście dostępnych pojazdów. Wysłanie K powoduje zakończenie parkowania pierwszego pojazdu z listy. Wysłanie K3 powoduje zakończenie parkowania trzeciego aktywowanego pojazdu (numeru rejestracyjnego) w usłudze mobiParking

Możesz też skorzystać z metody parkowania na czas lub za określoną kwotę. Aby zapoznać się w pełną instrukcją parkowania SMS kliknij tutaj

Kody SMS stref parkowania

Tabelę kodów SMS dla wszystkich miast dostępnych w mobiParking znajdziesz tutaj

Wpisz miasto aby zobaczyć kod strefy

Lista Komend

Aktywacja pojazdu
Komenda
A(spacja)NumerRejestracyjny

Przykład
A WW12345

Opis działania

Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego

Sprawdzenie stanu konta
Komenda
Saldo

Opis działania

Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie aktualnych środków na koncie

Rozpoczęcie parkowania
Komenda
Z**XXX lub Z**XXX1 lub Z**XXX2 itd

Przykład
Z10WAR - opłacenie parkowania za 10zł w Warszawie dla pierwszego samochodu

Opis działania

Rozpoczęcie parkowania za kwotę w Strefie Płatnego Parkowania. Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie. XXX oznacza kod strefy.