Komendy SMS

Wiadomości SMS należy wysyłać na numer 82002.

Uwaga:

Koszt wysłania jednej wiadomości SMS to 25 groszy brutto. Jest to kwota doliczona do rachunku za telefon. Aby usługa działała prawidłowo, należy odblokować u operatora usługę SMS Premium.

Skrócona instrukcja obsługi komend SMS


Krok pierwszy
Wyślij pod numer 82002 SMS o treści "A XXXXXXX"
(A-spacja-nr rejestracyjny Twojego pojazdu),
np. "A WW12345"

Krok drugi
Dostaniesz zwrotnego SMSa z nr-em rachunku bankowego przypisanego do Twojego nr telefonu, na który przelejesz środki

Krok trzeci
Gdy chcesz opłacić parkowanie, na nr 82002 wysyłasz SMS z 3 lub 4-literowym kodem miasta i strefy np. "WAR" dla Warszawy, "BYDA" dla strefy A w Bydgoszczy

Krok czwarty
Gdy chcesz zakończyć parkowanie, na nr 82002 wysyłasz SMS o treści "K"

Możliwe jest również parkowanie za określoną kwotę lub na określony czas

Kody SMS stref parkowania

Wpisz miasto aby zobaczyć kod strefy

Lista Komend

Aktywacja pojazdu
Komenda
A(spacja)NumerRejestracyjny

Przykład
A WW12345

Opis działania

Sprawdzenie aktywowanych numerów rejestracyjnych pojazdów dla danego numeru komórkowego

Sprawdzenie stanu konta
Komenda
Saldo

Opis działania

Komunikat SALDO umożliwia sprawdzenie aktualnych środków na koncie

Rozpoczęcie parkowania
Komenda
Z**XXX lub Z**XXX1 lub Z**XXX2 itd

Przykład
Z10WAR - opłacenie parkowania za 10zł w Warszawie dla pierwszego samochodu

Opis działania

Rozpoczęcie parkowania za kwotę w Strefie Płatnego Parkowania. Z** oznaczają kwotę wyrażoną w PLN, za którą ma być wykupione parkowanie. XXX oznacza kod strefy.