Korzystanie ze SkyCash jest zupełnie darmowe!

Ceny naszych biletów są cenami rynkowymi. Jedynie część usług wiąże
się z niewielkimi, dodatkowymi opłatami, które wynikają z polityki spółek partnerskich.

Usługa Opłata
Rejestracja w wersji mobilnej i internetowej bezpłatnie
Płatności
odbiór Płatności bezpłatnie
Płatność na rzecz Akceptanta (np. sklep) bezpłatnie
Płatność na rzecz innego Użytkownika SkyCash 0,29 zł

Płatności za rachunki w wysokości:

  • poniżej 1000 zł
  • powyżej 1000 zł

 

  • 1,49 zł
  • 1%
Zasilenie
zasilenie Konta Płatniczego SkyCash przelewem bankowym lub przekazem pocztowym (księgowanie wg sesji elixir) zgodnie z tabelą opłat i prowizji banku, Poczty Polskiej.
zasilenie online Konta Płatniczego SkyCash za pośrednictwem agenta rozliczeniowego lub agenta SkyCash (natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia autoryzacji) lub agenta przyjmującego zlecenia wpłat w ramach funkcjonalności udostępnionej w bankomatach (w ciągu 15 minut od zatwierdzenia transakcji). 1,9% kwoty zasilenia
Inne
korzystanie z Systemu SkyCash bezpłatnie
wypłata z Konta Płatniczego SkyCash na Rachunek Bankowy Użytkownika 2 zł
Bankomaty
wypłata gotówki z Konta Płatniczego SkyCash za pośrednictwem agenta przyjmującego zlecenia wypłat w ramach funkcjonalności udostępnionej w bankomatach 1,99 zł