Zarząd SkyCash

Daniel Mączyński

- Prezes Zarządu

Paweł Skarżyński

- Członek Zarządu