Zarząd SkyCash

Daniel Mączyński

- Prezes Zarządu

Izabela Wąsowska

- Członek Zarządu

Paweł Skarżyński

- Członek Zarządu