Poznajmy się

Oto najważniejsze informacje na
temat spółki SkyCash i jej głównych
przedstawicieli.

O firmie SkyCash

SkyCash to polska firma technologiczna działająca w branży FINTECH. Od 2010 roku rozwija autorski system płatności za bilety miejskie, opłaty parkingowe i przejazdy koleją. Warto wspomnieć, że właścicielami firmy od początku były polskie fundusze inwestycyjne.

Dziś z rozwiązań SkyCash korzysta prawie 2 miliony użytkowników, a partnerami Spółki są m.in. Visa, MasterCard, Raiffaisen Polbank, PKP IC, PolRegio, LOT, czy Miasto Warszawa.

Rozwiązania Spółki należą do najbezpieczniejszych na świecie: bezpieczeństwa danych kart płatniczych strzeże Rada PCI DSS, a nad bezpieczeństwem środków pieniężnych czuwa Komisja Nadzoru Finansowego - Skycash posiada licencje nr. IP/41. SkyCash posiada status Krajowej Instytucji Płatniczej – podmiotu nadzorowanego przez KNF.

SkyCash, od momentu powstania, jest uniwersalnym rozwiązaniem, oferującym platformę do płatności za różne, uzupełniające się usługi. Jako pierwsze w aplikacji pojawiły się przelewy na numer telefonu, do których wkrótce dołączyły m.in. bilety komunikacji miejskiej, wypłaty gotówki z bankomatów, doładowania GSM, płatności za parkowanie czy bilety kinowe.

Dziś firma jest liderem w branży z ponad 80% udziałem w rynku płatności za parkingi za pomocą smartfonu i ponad 50% udziałem w rynku płatności za bilety miejskie. Jako jedyna firma w Polsce sprzedaje bilety wszystkich przewoźników kolejowych.

SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Sienna 73 (00-833) Warszawa, jest spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315361, posiadającą NIP: 9571005969; REGON: 220677198, o kapitale zakładowym w wysokości 10.820.000,00 zł wpłacony w całości

Zgodnie z art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki SkyCash Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ogłosił plan połączenia spółki SkyCash oraz mobiParking.

Marketing i kontakt dla mediów

Więcej aktualności