Kategorie pomocy


Bilety kolejowe: Pytania i odpowiedzi

 • SkyCash nie udostępnia możliwości zapisania biletu na urządzeniu klienta. Bilet po zakupie znajduje się w zakładce "Bilety do kontroli" i powinien być okazany na urządzeniu, z którego został zrealizowany zakup.

 • Bilet będzie dostępny w zakładce "Bilety do kontroli", w menu głównym aplikacji SkyCash. Możesz również przejść do zakładki danego przewoźnika, gdzie bilet będzie widoczny w zakładce "Kontrola" lub "Kontrola biletów" ( w zależności od wybranego przewoźnika).

 • Możliwość zakupienia biletów dla współpasażerów określa każdy z przewoźników, z którymi współpracujemy. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach przewoźników.

  Pamiętaj, że jeśli bilet zakupiony dla Twojego współpasażera zawiera ulgę, kontroler może poprosić o okazanie dokumentu uprawniającego do ulgi.

 • Podczas kontroli biletów pasażer zobowiązany jest do okazania biletu w aplikacji SkyCash na swoim urządzeniu w taki sposób, aby osoba kontrolująca mogła zobaczyć kod 2D/QR jak i pozostałe dane biletu, jak godzina zakupu, ważność itp.

  W celu okazania biletu do kontroli wykonaj następujące czynności:

  1. W menu aplikacji SkyCash wybierz zakładkę „Moje bilety”.

  2. Spośród ostatnio zakupionych biletów wybierz palcem ten, który chcesz poddać weryfikacji i okaż go kontrolerowi.

 • SkyCash nie udostępnia możliwości zapisania biletu na urządzeniu klienta i jego wydrukowania. Bilet po zakupie znajduje się w zakładce "Moje bilety" i powinien być okazany na urządzeniu, z którego został zrealizowany zakup.

 • Fakturę VAT za zakupione bilety kolejowe możesz wystawić we własnym zakresie wprost z "Historii transakcji" po zalogowaniu się do panelu klienta na stronie www.skycash.com. Podczas pierwszego wystawiania dokumentu, należy stworzyć profil fakturowy, który będzie można wybierać do wystawiania kolejnych faktur. W przypadku braku możliwości wystawienia faktury we własnym zakresie, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta SkyCash. Faktura będzie przesłana na adres mailowy uwzględniony w profilu fakturowym, w formacie PDF.

  Niektórzy przewoźnicy udostępnili możliwość wystawienia faktury wprost z aplikacji SkyCash. Jeśli przewoźnik, z usług którego korzystasz, udostępnił taką możliwość, opcja wystawienia faktury będzie dostępna w szczegółach zakupionego biletu, od razu po jego zakupie lub tuż po zrealizowanej podróży (utracie ważności biletu).

 • W pierwszej kolejności spróbuj uruchomić ponownie aplikację i jeszcze raz sprawdź czy bilet jest dostępny w zakładce "Moje bilety". Możesz również sprawdzić w historii transakcji, czy środki pobrane w ramach zakupu biletu, nie zostały od razu zwrócone na Twoje konto. Jeśli biletu nie ma, dokonaj ponownego zakupu, a sytuację związaną z pobranymi środkami i brakiem biletu zgłoś w formie reklamacji do Biura Obsługi Klienta SkyCash.

 • Zwrot biletu odbywa się zazwyczaj z poziomu aplikacji i jest dostępny w formie przycisku w szczegółach zakupionego biletu. Z uwagi na różne regulaminy poszczególnych przewoźników, zwrot biletu nie zawsze wygląda tak samo. Ważne jest zatem aby zapoznać się z warunkami zwrotu w regulaminie usługi danego przewoźnika, aby ustalić sam sposób zwrotu biletu, czas w jakim można dokonać przedmiotowego zwrotu i inne kwestie związane ze zwrotem biletu.

 • Taryfa ulg/zniżek przysługujących osobom uprawnionym, jest przekazywana do SkyCash przez samych przewoźników wraz z ofertą biletową przedstawioną w postaci wyników z wyszukiwarki połączeń SkyCash danego przewoźnika. Brak ulg/zniżek jest uzależniony od samego przewoźnika, który udostępnia je w mobilnym kanale sprzedaży biletów.

Bilety kolejowe: Artykuły

Brak wyników