29 września 2023 20:29

Zmiany w składzie Zarządu SkyCash Poland S.A.

Uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki:

  1. Z funkcji Prezesa odwołany został Jarosław Mazek, a na jego miejsce powołany został Daniel Mączyński.
  2. Do składu Zarządu Spółki powołany został Paweł Skarżyński.

 

W związku z w/w zmianami Zarząd SkyCash Poland S.A. liczy obecnie trzy osoby:

Daniel Mączyński, Prezes Zarządu
Izabela Wąsowska, Członek Zarządu
Paweł Skarżyński, Członek Zarządu