8 sierpnia 2017 18:25

Usługa mobiParking dostępna w Oświęcimiu

W Oświęcimiu można już płacić za parkowanie przy użyciu telefonu komórkowego, korzystając z darmowej aplikacji SkyCash i usługi mobiParking.

 

Korzystanie z aplikacji jest bardzo proste. Kierowca uruchamia SkyCash w telefonie, otwiera zakładkę mobiParking – miasto Oświęcim i wybiera jedną z trzech metod parkowania: na czas, za kwotę lub Start/Stop, z możliwością zatrzymania naliczania opłaty w dowolnie wybranym momencie. Teraz wystarczy zatwierdzić operację dotykając przycisku “Rozpocznij parkowanie”. Należność za postój jest pobierana z elektronicznej portmonetki, którą można zasilić na wiele sposobów, w tym natychmiastowo, za pomocą podłączonej do SkyCash karty płatniczej lub usługi Przelewy24. Przed rozpoczęciem korzystania z mobiParking należy oznaczyć pojazd bezpłatnym identyfikatorem w postaci naklejki na szybę. Można otrzymać ją w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2.

 

 

Identyfikator jest dostępny także w postaci pliku do wydruku, który można pobrać ze strony internetowej SkyCash. Osoby, które go nie posiadają mogą umieścić za szybą zwykłą kartkę z odręcznie napisanym słowem „mobiParking”.

 

 

Aplikacja posiada kilka innych, przydatnych funkcji, jak np. możliwość sprawdzenia ile czasu trwa postój oraz ile pieniędzy zostało wydanych od momentu jego rozpoczęcia. Jeżeli do aplikacji kierowca doda kilka samochodów (np. prywatny i służbowy), każdemu z nich będzie mógł nadać opcjonalną nazwę. Wysuwane menu boczne pozwala natomiast szybko zapoznać się z dodatkowymi informacjami (np. o obowiązującej w mieście taryfie) oraz zasilić konto, z którego są pobierane opłaty za postój.