12 marca 2021 12:02

Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie

article image

Od dziś na naszej stronie internetowej w zakładce O SkyCash oraz w naszej siedzibie możesz znaleźć broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich, opracowaną na podstawie art. 106 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylającej dyrektywę 2007/64/WE

Link do broszury w polskiej wersji: LINK

Link do broszury w angielskiej wersji: LINK