17 maja 2022 08:31

SkyCash Poland S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

article image

Cel projektu

Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem autonomicznego wieloźródłowego środowiska opartego o sztuczną inteligencję wspierającego zarządzanie zasobami parkingowymi i komunikacyjnymi w obszarach miejskich.

Planowane efekty

Prace rozwojowe będą dotyczyć opracowania modułu wizyjno-kontrolnego, modułu windykacyjnego oraz wielofunkcyjnego urządzenia miejskiego z funkcją stacji przekaźnikowej. Rezultatem będzie system oparty na kamerach i analizie obrazu pojazdów i tablic rejestracyjnych oraz odbiorników radiowych i rozpoznawania sygnałów z nadajników umieszczonych w pojazdach, w celu weryfikacji zajętości miejsca w strefach pakowania oznaczonych koordynatami GPS. System będzie jednocześnie umożliwiał kontrolę wniesienia opłaty za postój.

Wartość projektu: 6.385.900 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.605.940 zł