Kategorie pomocy


Emisja Akcji SkyCash: Pytania i odpowiedzi

 • Sprzedaż akcji odbywa się wyłącznie w aplikacji SkyCash. Jeśli nie jesteś użytkownikiem SkyCash, załóż konto w aplikacji w kilku prostych krokach. Kliknij w baner lub kafelek "Kup akcje SkyCash" na ekranie głównym aplikacji - przeniosą Cię one prosto do panelu zakupu akcji. Następnie, wpisz liczbę akcji, które chcesz kupić lub wybierz jeden z pakietów, który przygotowaliśmy. W następnym kroku uzupełnij formularz o wymagane dane i sfinalizuj płatność za akcje. Formularz zapisu otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu. Podpisz go i odeślij w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu ePUAP) lub papierowej. (podpisz wydrukowany dokument i odeślij na wskazany w mailu adres. Kupione akcje otrzymasz pocztą, ich wysyłka nastąpi po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Formularz zapisu wraz z dokładną instrukcją, jak dalej postępować, otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu. Po jego otrzymaniu, podpisz go i odeślij do nas. Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  1. Podpisanie elektroniczne przez ePUAP oraz przesłanie pliku za pośrednictwem panelu, do którego link otrzymasz na podany adres e-mail.
  2. Podpisanie fizycznego wydruku i przesłanie dokumentu listem poleconym na adres: SkyCash Poland S.A. ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa
 • Kupując akcje, należy podać pełne imię i nazwisko (uwzględniając polskie znaki), numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku braku polskiego obywatelstwa oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu). Dodatkowo należy podać adres, na który zostaną wysłane akcje.

 • Dopełnij formalności poprzez podpisanie dokumetu potwierdzającego zapis na akcje, odeślij go do nas w formie elektronicznej lub papierowej, a następnie oczekuj na potwierdzenie oraz przesłanie akcji na adres korespondencyjny, podany w procesie zakupu akcji. Wysyłka akcji nastąpi po zakończeniu emisji oraz po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku niespełnienia progu emisji, pieniądze ze zbiórki w ciągu 14 dni trafią z powrotem na Twoje konto.

 • Tak, możesz inwestować nieograniczoną liczbę razy, aż do wyczerpania limitu dostępnych akcji.

 • Użytkownik może zakupić akcje jedynie w swoim imieniu. Dane podane podczas zakupu muszą być zgodne z dowodem osobistym osoby kupującej akcje oraz musi być ona pełnoletnia.

 • Dane potrzebne do przejścia procesu zakupu akcji to: imię, nazwisko, numer PESEL lub data urodzenia (w przypadku braku polskiego obywatelstwa), adres zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeśli różni się on od adresu zamieszkania.

 • Osoby, które obecnie nie przebywają w Polsce oraz nie posiadają polskiego obywatelstwa, mają możliwość zakupu akcji. Podczas zakupu akcji, zamiast numeru PESEL prosimy o podanie w formularzu daty urodzenia.

 • Nie, po nabyciu akcji nie ma obowiązku odprowadzenia podatku, w tym PCC. PCC opłaca Emitent.

 •  

  Kupione akcje są Twoją własnością. Możesz je trzymać z myślą o rosnącej wartości spółki, możesz je także odsprzedać (na podstawie umowy cywilnoprawnej) komu zechcesz. Jeżeli w przyszłości spółka zdecyduje się na debiut na giełdzie, Twoje akcje zostaną zdematerializowane, a następnie przeniesione na rachunek maklerski. Dodatkowo, Twoje akcje uprawniają Cię do otrzymania dywidendy, jeżeli spółka podejmie decyzję o wypłacie takowej.

 • Akcje wysyłane są listem poleconym na adres podany w procesie zakupu akcji. Po zakończeniu emisji i zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, SkyCash wyśle dokumenty akcji do inwestorów. Dodatkowo, każdy akcjonariusz wpisany jest do Księgi Akcyjnej. Należy pamiętać, że od momentu zakończenia emisji do momentu wysyłki akcji mijają zazwyczaj 2-3 miesiące. Czas ten zależny jest od stopnia obciążenia właściwego sądu rejestrowego.

 • Posiadanie akcji nie wiąże się z żadnymi obowiązkami - akcjonariusze nie odpowiadają w żaden sposób za działania spółki. Jedynie - raz w roku będziesz otrzymywać od nas zaproszenie na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

 • Obniżona cena akcji naliczana jest automatycznie na podstawie aktywności użytkownika w aplikacji SkyCash. Przewidziane są trzy progi cenowe.

Emisja Akcji SkyCash: Artykuły

Brak wyników